Samtaleterapeut og familieveileder
Ida Andresen 

Samtaleterapi
Mange mennesker sliter med negative tanker og bekymringer hver dag.
Angst og depresjon kan gjøre hverdagen nærmest uutholdelig for mange, og det kan føles umulig å klare å komme seg ut av negative mønstre.

Mange kjenner også på mye stress rundt det å skulle være "god nok" i dagens samfunn. Hver enkelts krav til egen vellykkethet ser ut til å øke.
Det er kjent at også ungdoms psykiske helse har forverret seg de siste årene. Ensomhet er i ferd med å bli en folkesykdom, både for ungdom og voksne. Selvmordstallene øker.
Køene for å få hjelp er lange, og hjelp som fører til bedring kan være vanskelig å finne.

Jeg tilbyr samtaleterapi for barn, ungdom og voksne, uten lang ventetid.
Kanskje trenger du bare å lufte tanker eller å få "en dytt i riktig retning". Eller sliter du med tanker og følelser som hemmer deg vesentlig i hverdagen?
Sammen kan vi utforske og sortere det du har behov for, for så å finne gode strategier for at du skal få en mer harmonisk hverdag, med mer mestring og mindre stress.
For å oppnå best mulig resultater i terapien er relasjonen mellom terapeut og klient vesentlig. Ved hjelp av empatiske terapeutiske samtaler vil vi stimulere til konstruktive og støttende indre samtaler som gir håp og tro på at endring er mulig for deg.
Hos meg skal ikke føle at du må passe inn i et system for å få hjelp, det er jeg og metodene jeg bruker som skal tilpasses deg.
Jeg tilbyr hjemmebesøk eller samtaler ute hvis det er ønskelig.
Familieveiledning
En ond sirkel med vanskelig kommunikasjon og konflikter kan føles tappende og nærmest umulig å snu. Min erfaring er at det å få inn en nøytral part i en familie kan gjøre at partene ser ting på en ny måte.
Ofte er det ikke så mye som skal til for å få til en positiv endring.

Jeg tilbyr veiledning til familien som helhet, eller foreldre-/parveiledning alene, og barn/ungdommer alene. Jeg vil sammen med dere kartlegge utfordringene dere opplever, for så å kunne gi dere verktøy for å bedre kommunikasjonen og samarbeidet i familien.

Temaer som det ofte kan være fornuftig å se på er; samspill, grad av forståelse og toleranse for hverandre, kommunikasjonsmønstre, grensesetting og rutiner.
Familieutfordringer er komplekse og fulle av følelser. Ofte er det fornuftig å ha både fellessamtaler og enkeltsamtaler for å frem alles stemmer, og skape en positiv endring.
Jeg kommer hjem til dere hvis det er behov for det.

Individuelle samtaler

- Livskrise/veiskille - Sorg - Ensomhet - Vonde følelser/nedstemthet - Bekymringer/uro - Lav selvfølelse - Skolevegring/tilpasningsvansker - Rus - Selvmordstanker - Annet Pris: 550,- (60 min) Under 25 år: 400,-

Familie-/par samtaler

- Vanskelig kommunikasjon - Følelsesmessig avstand - Konflikter - Annet - Foreldre og barn/ungdom - Skilte foreldre og barn/ungdom - Par Pris: 590,- (60 min) Under 25 år: 400,-

Ambulerende tjenester

- Bistand til koordinering av hverdag - Støtteperson ved møter - Samarbeid med skole - Hjemmebesøk - Samtaler ute, med hunder hvis ønskelig -Annet Pris: 550,- (60 min) Under 25 år: 400,- Tillegg ved bruk av bil

Om meg
Jeg er utdannet barnevernspedagog og har jobbet i over 20 år med barn, ungdom og familier.
Hovedvekten av min erfaring har jeg fra kommunalt og statlig barnevern, hovedsaklig med ungdomsfamilier.
Jeg har også god kjenskap til mennesker med ulike utviklingsforstyrrelser, og jeg har erfaring fra arbeid i psykiatrisk døgnpost.
Jeg har også jobbet som pedagogisk leder i barnehage.

Jeg jobber ut fra et systemisk perspektiv, hvor relasjon og gjensidig påvirkning står i fokus. Empati , varme og respekt er viktige nøkkelord i mitt arbeid.
Du er eksperten i ditt liv.
Når du deler dine tanker og følelser med meg vil vi sammen kunne identifisere dine utfordringer. Ved å utforske og bearbeide sammen vil vi også kunne finne nye strategier for at du/dere skal oppnå mestring og trivsel i hverdagen.

For meg handler profesjonalitet om balansen mellom ektefølt engasjement og omsorg, knyttet sammen med faglig kunnskap.
Fra hvert eneste menneskemøte tar jeg med meg lærdom.
Erfaringene fra mange års arbeid med barn, ungdom og familier i utfordrende situasjoner ligger som et fundament for mitt arbeid idag. Og en samlet sum av profesjonell erfaring og personlig utvikling utgjør den jeg er som menneske og terapeut idag.

Metodene jeg bruker baserer seg hovedsaklig på prinsipper hentet fra kognitiv terapi, traumebevisst omsorg og ART. 
  • Larvik, Vestfold og Telemark, Norway