Familieveiledning
En ond sirkel med vanskelig kommunikasjon og konflikter kan føles tappende og nærmest umulig å snu. Min erfaring er at det å få inn en nøytral part i en familie kan gjøre at partene ser ting på en ny måte.
Ofte er det ikke så mye som skal til for å få til en positiv endring.

Jeg tilbyr veiledning til familien som helhet, eller foreldre-/parveiledning alene, og barn/ungdommer alene. Jeg vil sammen med dere kartlegge utfordringene dere opplever, for så å kunne gi dere verktøy for å bedre kommunikasjonen og samarbeidet i familien.

Temaer som det ofte kan være fornuftig å se på er; samspill, grad av forståelse og toleranse for hverandre, kommunikasjonsmønstre, grensesetting og rutiner.
Familieutfordringer er komplekse og fulle av følelser. Ofte er det fornuftig å ha både fellessamtaler og enkeltsamtaler for å frem alles stemmer, og skape en positiv endring.
Jeg kommer hjem til dere hvis det er behov for det.