Samtaleterapi
Mange mennesker sliter med negative tanker og bekymringer hver dag.
Angst og depresjon kan gjøre hverdagen nærmest uutholdelig for mange, og det kan føles umulig å klare å komme seg ut av negative mønstre.

Mange kjenner også på mye stress rundt det å skulle være "god nok" i dagens samfunn. Hver enkelts krav til egen vellykkethet ser ut til å øke.
Det er kjent at også ungdoms psykiske helse har forverret seg de siste årene. Ensomhet er i ferd med å bli en folkesykdom, både for ungdom og voksne. Selvmordstallene øker.
Køene for å få hjelp er lange, og hjelp som fører til bedring kan være vanskelig å finne.

Jeg tilbyr samtaleterapi for barn, ungdom og voksne, uten lang ventetid.
Kanskje trenger du bare å lufte tanker eller å få "en dytt i riktig retning". Eller sliter du med tanker og følelser som hemmer deg vesentlig i hverdagen?
Sammen kan vi utforske og sortere det du har behov for, for så å finne gode strategier for at du skal få en mer harmonisk hverdag, med mer mestring og mindre stress.
For å oppnå best mulig resultater i terapien er relasjonen mellom terapeut og klient vesentlig. Ved hjelp av empatiske terapeutiske samtaler vil vi stimulere til konstruktive og støttende indre samtaler som gir håp og tro på at endring er mulig for deg.
Hos meg skal ikke føle at du må passe inn i et system for å få hjelp, det er jeg og metodene jeg bruker som skal tilpasses deg.
Jeg tilbyr hjemmebesøk eller samtaler ute hvis det er ønskelig.