Om meg
Jeg er utdannet barnevernspedagog og har jobbet i over 20 år med barn, ungdom og familier.
Hovedvekten av min erfaring har jeg fra kommunalt og statlig barnevern, hovedsaklig med ungdomsfamilier.
Jeg har også god kjenskap til mennesker med ulike utviklingsforstyrrelser, og jeg har erfaring fra arbeid i psykiatrisk døgnpost.
Jeg har også jobbet som pedagogisk leder i barnehage.

Jeg jobber ut fra et systemisk perspektiv, hvor relasjon og gjensidig påvirkning står i fokus. Empati , varme og respekt er viktige nøkkelord i mitt arbeid.
Du er eksperten i ditt liv.
Når du deler dine tanker og følelser med meg vil vi sammen kunne identifisere dine utfordringer. Ved å utforske og bearbeide sammen vil vi også kunne finne nye strategier for at du/dere skal oppnå mestring og trivsel i hverdagen.

For meg handler profesjonalitet om balansen mellom ektefølt engasjement og omsorg, knyttet sammen med faglig kunnskap.
Fra hvert eneste menneskemøte tar jeg med meg lærdom.
Erfaringene fra mange års arbeid med barn, ungdom og familier i utfordrende situasjoner ligger som et fundament for mitt arbeid idag. Og en samlet sum av profesjonell erfaring og personlig utvikling utgjør den jeg er som menneske og terapeut idag.

Metodene jeg bruker baserer seg hovedsaklig på prinsipper hentet fra kognitiv terapi, traumebevisst omsorg og ART.