Individuelle samtaler

- Livskrise/veiskille - Sorg - Ensomhet - Vonde følelser/nedstemthet - Bekymringer/uro - Lav selvfølelse - Skolevegring/tilpasningsvansker - Rus - Selvmordstanker - Annet Pris: 550,- (60 min) Under 25 år: 400,-

Familie-/par samtaler

- Vanskelig kommunikasjon - Følelsesmessig avstand - Konflikter - Annet - Foreldre og barn/ungdom - Skilte foreldre og barn/ungdom - Par Pris: 590,- (60 min) Under 25 år: 400,-

Ambulerende tjenester

- Bistand til koordinering av hverdag - Støtteperson ved møter - Samarbeid med skole - Hjemmebesøk - Samtaler ute, med hunder hvis ønskelig -Annet Pris: 550,- (60 min) Under 25 år: 400,- Tillegg ved bruk av bil